Velg en side

Siste rapport fra Finanstilsynet viste at den norske forbruksgjelden har steget med 10 % siden sist. Det siste året har ordet folkefinansiering virkelig kommet for fult. Man kan nå søke om forbrukslån og bedriftslån som er folkefinansiert av privatpersoner. Det store spørsmålet man må stille seg er om folkefinansiering av forbrukslån er fremtiden?

I dag så finnes det 2 tjenester som har spesialisert seg på nettopp folkefinansiering av forbrukslån. Navnet på disse er Perx og Kredd.it. Det finnes veldig lite tall på hvor mye de faktisk har lånt ut og hvordan det går med disse lånene i dag.

Hva er fordelene med et «crowdfundet» forbrukslån?

For oss som kunder så er det ikke mange fordeler hvis vi sammenligner med en tradisjonell bank. De annonserer med en ganske lav rente sammenlignet med de aller fleste andre aktørene. Dette «rentefortrinnet» vil mest sannsynlig forsvinne når vi får et gjeldsregister. Om vi ser på hvordan markedet for forbrukslån i Sverige utviklet seg etter at de fikk på plass et lignende register så gikk rentene betraktelig ned. Det er ganske naturlig ettersom risikoen for bankene går betydelig ned når de kan se alt du har av usikret gjeld før de gir deg lån.

Hva er den største utfordringen til folkefinansierte forbrukslån?

Den aller største utfordringen til portaler som Kredd og Perx er hvordan de skal få kunder. Kostnaden for å kapre en kunde i Google, Affiliate eller agenter er enorm. Ettersom de er ekstremt sårbare for tap så vil disse ta liten risiko. Kombinasjonen av lave marginer, lav godkjennelserate og høy konkurranse vil gjøre det utrolig vanskelig for disse aktørene å få vekst. Konkurransen om de «gode» kundene er enorme.

Normalt så vil en nystartet bank benytte seg av agenter til vekst den siste tiden. Antall agenter i Norge har økt betraktelig de siste årene. Dette har ikke disse aktørene marginer til. En agent kan få mellom 3%-6% av utbetalt beløp i provisjon av et lån. Disse plattformene har ikke marginer til å betale disse provisjonene. Agentene vil etter all sannsynlig heller ikke fronte et produkt de tjener betydelig mindre på.

Konklusjon

Jeg skulle så gjerne skrevet «ja det er fremtiden» men jeg tviler på det grunnet nettopp hvordan de skal få nok kunder. Dette kan endre seg, men jeg har større tro på at bankene kommer til å tilpasse seg. Norge har fostret opp noen giganter og ekspertbanker på forbrukslån. Noen av disse er rigget for å kunne justere sine produkter til et nivå hvor det omtrent kun vil være lønnsomt hvis man har mye volum.

Selv skal jeg se litt nærmere på hvordan de tjener penger og hvor mye de trenger å låne ut for å gå i null.