Velg en side

De siste dagene har vi sett at banker som formidler forbrukslån har levert dårlige resultater og Finanstilsynet refser samtidig bankene som tilbyr forbrukslån. Bankene har ikke fulgt retningslinjer og lagd kreative regnestykker for å få ting til å gå opp i følge Finanstilsynet. Finanstilsynet peker på at ved et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi så vil bankene og husholdningene som har slike lån bli påvirket negativt.

Bakgrunnen for tilsynet er at Finanstilsynet innførte nye retningslinjer i 2018 for bankene innenfor forbrukslån. De hadde nok håpet på at bankene fulgte retningslinjene bedre og at de hadde redusert risikoen. Dessverre stemmer ikke dette.

Samtidig som dette skjer så har to forbrukslånsbanker levert det som kun kan betraktes som dårlige tall. Jeg er ikke bekymret for bankene, men det store spørsmålet er om forbrukslån vil bli et samfunnsproblem?

Dersom det kommer en ny finanskrise, noe som vil skje på et eller annet tidspunkt så er det selvfølgelig få påvirkninger på norsk økonomi. Dersom gjeldsgraden til nordmenn er høy og de har mye gjeld så kan man ikke se bort i fra at flere husholdninger vil få problemer med å betjene sin gjeld.

Til nå så har bankene i stor grad kunne selge misligholdte lån til aktører som inndriver disse pengene med stor fortjeneste. Dette fordi Norge har et system som beskytter kreditorer i stor grad. Systemet vi har med namsmannen, kombinert med lovene på inkasso har gjort at de ikke bærer veldig mye risiko her.

Enkelte banker «skjulte» tapene sine ved å kun rapportere beløp som ikke var solgt videre som tap. Det betyr at de rapporterte 11% men i realiteten så var det mer enn 20 %.

Nå spekuleres det fra flere kanter på om banker skal stå mer ansvarlig for lånene de gir? Jeg tror det er svært lurt å kreve at bankene tar mer ansvar selv. Samtidig så skal man ikke glemme at det er en voksen forbruker på andre siden som uansett skal være voksen nok til å si nei takk til noe de ikke har råd til.

Det store spørsmålet er hvem skal ta regningen når lommeboken er tom. Er det banken som har innvilget for mye penger? Er det kunden som har brukt pengene? Jeg vet ikke fasiten her, men det er en veldig spennende diskusjon.